J.A Korrosionskonsult, specialist på korrosion i rörsystem i fastigheter

www.jakorrosionskonsult.se - Specialisten vad gäller livslängdsbedömning och tillståndsbedömning av korrosion i avlopp och andra rörsystem i fastigheter och frågor om rörbyte och relining. Vi gör även upphandling och kvalitetsgranskning av relining och har personal utbildad för ändamålet. Vi jobbar även med totalentreprenad av katodiskt skydd. Vi arbetar med de flesta uppdrag vad gäller korrosion.

J.A KORROSIONSKONSULT

Specialisten på korrosion i rör i fastigheter(tillståndsbedömning), katodiskt skydd mm

Kontakta jakorrosionskonsult.se:

  • (Leave empty)

Ägaren till denna hemsida loggade senast in den 1 Nov 2020.
Hemsidan har 324 poäng enligt kontroll som gjordes den 1 Nov 2020.

Denna sida är automatiskt skapad för att göra reklam för www.jakorrosionskonsult.se