J.A Korrosionskonsult, specialist på korrosion i rörsystem i fastigheter

www.jakorrosionskonsult.se - JOIS AB före detta JA Korrosionskonsult AB. Specialisten vad gäller totalentreprenad av katodiskt skydd, schakt arbeten, livslängdsbedömning och tillståndsbedömning av korrosion i avlopp och andra rörsystem i fastigheter och frågor om rörbyte och relining. Vi gör även upphandling och kvalitetsgranskning av relining och har personal utbildad för ändamålet. Vi arbetar med de flesta uppdrag vad gäl

J.A KORROSIONSKONSULT

Specialisten på korrosion i rör i fastigheter(tillståndsbedömning), katodiskt skydd mm

Facebook

Kontakta jakorrosionskonsult.se:

  • (Leave empty)

Ägaren till denna hemsida loggade senast in den 4 Nov 2022.
Hemsidan har 294 poäng enligt kontroll som gjordes den 30 Oct 2022.

Denna sida är automatiskt skapad för att göra reklam för www.jakorrosionskonsult.se