Personlig assistans

Alla som erbjuder personlig assistansoch har sin hemsida på N.nu.

Gå in på www.n.nu och starta din egna proffsiga hemsida.

Assistansbolag

www.assistansbolag.n.nu
www.assistansbolag.n.nu (info)
(743 poäng, plats 1)

Personlig assistans Malmö

www.personligassistansmalmö.net
www.personligassistansmalmö.net (info)
(269 poäng, plats 2)

Personlig Assistans Stockholm

www.personligassistansstockholm.nu
www.personligassistansstockholm.nu (info)
(260 poäng, plats 3)

personligassistanslund.com

www.personligassistanslund.com
www.personligassistanslund.com (info)
(258 poäng, plats 4)

Personlig assistans Umeå

www.personligassistansumeå.nu
www.personligassistansumeå.nu (info)
(244 poäng, plats 5)

Personlig Assistans Malmö

www.personligassistansmalmö.com
www.personligassistansmalmö.com (info)
(215 poäng, plats 6)

Personlig assistans Kristianst

www.personligassistanskristianstad.se
www.personligassistanskristianstad.se (info)
(178 poäng, plats 7)

PersonligAssistans Helsingborg

www.personligassistanshelsingborg.com
www.personligassistanshelsingborg.com (info)
(175 poäng, plats 8)

Efoel personlig assistans, Hemtjänst AB och HVB hem

www.efoel.n.nu
www.efoel.n.nu (info)
(75 poäng, plats 9)
 

Gå in på www.n.nu och starta din egna proffsiga hemsida.

(9 hemsidor listade ovan. De andra 8 i denna kategori är inte listade.)

Hemsidor som är under konstruktion, har under 20 poäng eller där ägaren inte har loggat in på över 5 månader listas inte.